Gyakran ismételt kérdések

Az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként (magyar állampolgárság hiányában), de Magyarországon élve, hogyan tudok a magyar listákra szavazni az EP választáson?
●         Legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik napon (2014. május 9-ig) kérhető az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbevétel a magyarországi lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
●         A kérelem benyújtható a www.valasztas.hu honlapon vagy a www.magyarorszag.hu  honlapon keresztül, továbbá levélben vagy személyesen.

Magyar állampolgárként az Európai Unió más tagállamában élve (az ottani állampolgárság hiányában), hogyan tudok a külföldi lakóhelyem szerinti  jelöltekre szavazni az EP választáson?
●         A külföldi lakóhelye szerinti állam jogszabályai szerint kérheti, hogy vegyék fel az adott uniós tagállam névjegyzékébe. Ebben az esetben – a tagállamtól kapott értesítés alapján – a Nemzeti Választási Iroda törli a magyarországi névjegyzékből, amivel kizárja a kettős szavazás lehetőségét.

Hogyan működik a listaajánlás?
●         Pártlista ajánlására a szavazást megelőző 48. és 33. nap között (2014. április 7. és 22. között) van lehetőség.
●         A választópolgár az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat listát.
●         Egy választópolgár több pártlistát is ajánlhat, egy lista viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza.
●         A sikeres listaállításhoz 20 000 érvényes ajánlás szükséges.
 
Milyen tennivalójuk van azoknak a választópolgároknak, akik rendelkeznek magyarországi lakcímmel, de Magyarországon kívül szeretnének szavazni?
●         A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.
●         Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb a szavazást megelőző nyolcadik napon (2014. május 17.) 16 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti jegyzőtől. A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus regisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu  honlapon.

A külföldön tartózkodó, de magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok levélben is szavazhatnak vagy csak a külképviseleteken?
●        A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.
●        A külképviseleti választási irodák elérhetőségeit megtalálja ide kattintva.
 
Mikor van a külképviseleti szavazás?
●         A külképviseleti szavazás helyét és idejét az alábbi táblázat foglalja össze.
 
Mikor és hogyan számolják meg a külképviseleteken leadott szavazatokat?
●         A külképviseletekről a szavazás lezárását követően a lezárt urnákat legkésőbb 2014. május 29-én 24 óráig a Nemzeti Választási Irodához szállítják.
●         A Nemzeti Választási Iroda a beérkezett urnákat felbontja, és a szavazatokat a Nemzeti Választási Bizottság felügyelete mellett megszámlálja.
  
Fogyatékossággal élek. Milyen segítséget kaphatok?
●         A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
- Braille-írással készült értesítő megküldése,
- könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
- Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
- akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
●         Kérhet mozgóurnát.
●         A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két tagja.
 
A hajléktalanok hogyan szavazhatnak?
●         Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le a szavazatát.
●         Amennyiben a hajléktalan települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, nem szavazhat.
 
Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
●         Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik mozgásukban
 -  egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
 -  vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.
●         Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
●         Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2014. május 23-án (pénteken) 16 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2014. május 25-én (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
●         Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
 
Hogyan és meddig tudok átjelentkezni egy másik szavazókörbe, ha nem a lakóhelyemen kívánok szavazni az európai parlamenti választáson?
 
Amennyiben Ön a szavazás napján a lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, szavazása érdekében átjelentkezést kell kérnie. A kérelmet a választás kitűzésétől kezdve lehet benyújtani. A kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző 2. napig, május 23-án 16 óráig meg kell érkeznie a választási irodához.
A kérelmet a szavazást megelőző 2. napon 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja.
 
A kérelem nyomtatható és on-line módon kitölthető formában is megtalálható honlapunkon, az alábbi linkeken:
 
A nyomtatható verzió:
 
Az on-line kérelem:
 
Kérelmét benyújthatja:
  • személyesen a lakóhelye vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
  • levélben a lakóhelye szerinti helyi választási irodában,
  • ügyfélkapun, vagy
  • a választások hivatalos honlapján (www.nvi.hu) keresztül.
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) születési helyét,
d) anyja nevét,
e) személyi azonosítóját
f) a település nevét, ahol szavazni kíván.
 
A döntésről minden esetben értesítést küldenek Önnek a postacímére. Megadhatja e-mail címét vagy faxszámát is az értesítés érdekében.
Az átjelentkezésnek nem feltétele a tartózkodási hely, bármely magyarországi településen leadhatja szavazatát.
 
Milyen feltételekkel tudok szavazni a szavazás napján?
●         A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
●         A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
●         A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt aláírással igazolja.
 
Mi történik, ha a szavazás napján 19 óra után még mindig sorban állok? Nem tudok szavazni?
●         A törvény értelmében a 19 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak.
●         19 óra után már nem lehet beállni a sorba.
 
 Mikor hozzák nyilvánosságra a választás eredményét?
●         Az európai parlamenti választás tájékoztató adatait csak akkor lehet nyilvánosságra hozni, ha az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás, azaz május 25-én 23.00 óra után.
 
Hogyan lesz a szavazatból mandátum?
●         A mandátumkiosztásban csak azok a listák vehetnek részt és szerezhetnek mandátumot, amelyek több szavazatot kaptak, mint az összes listára leadott összes érvényes szavazat 5%-a.
●         A leadott szavazatokat a d’Hondt-féle mátrixszal váltják át mandátumra.
 
Mi az a d’Hondt mátrix?
●         A d’Hondt mátrix egy belga matematikus, Victor d'Hondt által kifejlesztett formula, amellyel a világ számos országában a szavazatokat mandátummá alakítják.
●         Lényege, hogy a pártokra leadott szavazatokat pártonként elosztják eggyel, kettővel, hárommal, néggyel stb., az így kapott számokat csökkenő sorrendbe állítják, és ebben a sorban annyi ilyen számot keresnek meg, ahány mandátumot (jelen esetben 21-et) el akarnak osztani.
●         A következő példában 100 szavazatot váltunk át 12 (zölddel jelölt) mandátumra. (Vagyis A párt 40 szavazatából 5 mandátum, B párt 30 szavazatából 4 mandátum, C párt 20 szavazatából 2 mandátum, D párt 10 szavazatából 1 mandátum lesz.)
 
 
A párt
40 szavazat
B párt
30 szavazat
C párt
20 szavazat
D párt
10 szavazat
1
 40/1 = 40,00   
30/1 = 30,00   
20/1 = 20,00   
10/1 = 10,00   
2
40/2 = 20,00   
30/2 = 15,00   
20/2 = 10,00   
10/2 = 5,00   
3
40/3 = 13,33   
30/3 = 10,00   
20/3 = 6,67   
10/3 = 3,33   
4
40/4 = 10,00   
30/4 = 7,50   
20/4 = 5,00   
10/4 = 2,50   
5
40/5 = 8,00   
30/5 = 6,00   
20/5 = 4,00   
10/5 = 2,00   
6
40/6 = 6,67   
30/6 = 5,00   
20/6 = 3,33   
10/6 = 1,67   
 
 
Milyen különbségek és hasonlóságok vannak az országgyűlési és az európai parlamenti választások között?

Országgyűlési választások
2014. április 6.
Európai parlamenti választások
2014. május 25.
199 mandátum
21 magyarországi mandátum
(összesen 751)
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztráció után, levélben szavazhatnak
a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok nem szavazhatnak
a választáson csak választójoggal rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt
az Európai Unió más tagállamának Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgára regisztráció után szavazhat
egyéni jelöltre és országos listára lehet szavazni
nincsenek egyéni jelöltek, csak országos listára lehet szavazni
pártlisták és kedvezményes nemzetiségi listák
csak pártlisták
a jelöltállításhoz választókerületenként 500 érvényes ajánlást kell gyűjteni
a listaállításhoz országosan 20 ezer érvényes ajánlást kell gyűjteni
szavazás 6-tól 19 óráig
szavazni két, egymást metsző vonallal lehet
a magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok a külképviseleteken szavazhatnak
5%-os parlamentbe jutási küszöb (az egyedül induló pártoknak)
nincs kampánycsend, de a választás ideje alatt nem lehet választási gyűlést tartani, politikai reklámot sugározni, illetve a szavazókör bejáratától számított 150 méteren belül (közterületen) tilos mindenféle kampánytevékenységet folytatni

Utolsó módosítás dátuma: 2014.05.21.