2017 | 2016 | 2015 | 2014


2017

 A Nemzeti Választási Bizottsághoz 2017-ben benyújtott
országos népszavazási kezdeményezések

 
A kezdeményezés benyújtásának időpontja
Az aláírásgyűjtő íven szereplő kérdés
A szervező(k) neve
NVI elnöke/NVB kapcsolódó határozata
1.  2017. február 22. „Akar-e Ön előrehozott országgyűlési választást Magyarországon?” Demokrata Párt 2/2017. NVB határozat 
2. 2017. március 2.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő atomerőművi blokkok kapacitásánál nagyobb összesített áramtermelő kapacitással Magyarországon atomerőművek ne legyenek üzembe helyezhetőek?” Gál József magánszemély  4/2017. NVB határozat
3. 2017. március 2.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenleg üzemelő paksi atomerőművi blokkok leállását követően Magyarországon atomerőműben ne termeljenek áramot?”  Gál József magánszemély  5/2017. NVB határozat
4. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől előírja az atomerőművi áramtermelő kapacitások teljes egészének megújuló energiaforrásokkal történő kiváltását?”   Gál József magánszemély 6/2017. NVB határozat 
5. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés alkosson törvényt, amely 2035. január 1-jétől megtiltja az atomerőműben történő áramtermelést?”  Gál József magánszemély 7/2017. NVB határozat 
6. 2017. március 2. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Országgyűlés kötelezze a Kormányt a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény megszüntetésének kezdeményezésére?”  Gál József magánszemély 8/2017. NVB határozat 
7. 2017. március 6. „EGYETÉRT E ÖN AZZAL, HOGY A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS TÖRVÉNYBEN MONDJA KI, HOGY A DEVIZAALAPÚ KÖLCSÖNÖKET FELVÉTELKORI ÁRFOLYAMON KELLJEN ELSZÁMOLNI ÉS VISSZAFIZETNI?” Balogh Béla magánszemély  
 8.  2017. március 10.  „Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa a Nemzeti Energiastratégiát, hogy az a megújuló energiaforrások hasznosítását és az energiahatékonyság javítását előnyben részesítse az atomenergia alkalmazásával szemben?”  Jávor Benedek magánszemély  
9. 2017. március 10.

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés olyan új energiastratégiát fogadjon el, amely minden más energiatermelési megoldáshoz képest elsőbbséget ad a megújuló energiának?” 

Dr. Szél Bernadett magánszemély   
 10. 2017. március 10.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar kormány éljen a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló szerződésben foglalt jogszerű felmondás lehetőségével?”  Dr. Szél Bernadett magánszemély  
 11. 2017. március 10.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse, hogy a megújuló energia lakossági használata minden más energiaforrást megelőzzön?”  Ungár Péter Károly magánszemély  
12. 2017. március 10.  „Egyetért-e Ön azzal, hogy a következő 50 évben atom-energetikai beruházás valósuljon meg Magyarországon?” Ungár Péter Károly magánszemély  
13. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozó 109. §-át akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos szabályozás helyébe a 2015. év december hó 31. napján hatályos rendelkezések lépjenek ismét hatályba, kiegészítve azt azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, akik 1987. március hó 15. napja óta a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagjai, országgyűlési képviselők, polgármesterek voltak, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 
14. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, mely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adózás rendjéről szóló 2003, évi XCII. törvény 109. §-ának 2015. év december hó 31. napján hatályos szabályai alapján a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, aki 1987. március hó 15. napja óta a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 
15. 2017. március 20.   „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el mindazon személyekkel és közeli hozzátartozójukkal szemben, aki a 1987. év március hó 15. napja óta a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben az adóhatóság szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 
16. 2017. március 20.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve, amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el minden közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 
17. 2017. március 20.   „Egyetért-e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely kötelezően előírja azt, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalból vagyonosodási vizsgálatot rendeljen el minden olyan személlyel és közeli hozzátartozóival szemben, aki 1987. március 15. napja és 2017. március 15. napja között a magyar Kormány tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt és amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi funkcióval és közpénz felhasználásával járó tevékenység végzésétől.” Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 
18. 2017. március 20.  „Egyetért –e Ön azzal, hogy a magyar Országgyűlés alkosson olyan törvényt, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vagyonosodási vizsgálatokra vonatkozó 109. §-át akként módosítja, hogy a jelenleg hatályos szabályozás helyébe a 2015. év december hó 31. napján hatályos rendelkezések lépjenek ismét hatályba, kiegészítve azt azzal, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a megalkotott törvény hatályba lépését követő 30 napon belül megkezdi és a törvényes határidőn belül lefolytatja a vagyonosodási vizsgálatot mindazon személyekkel és a Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozójukkal szemben, aki 1987. március hó 15. napja és 2017. év március hó 15. napja között a magyar Kormány (illetve az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi XXXI. törvény hatályba lépése előtti időszak tekintetében a Minisztertanács) tagja, országgyűlési képviselő, polgármester volt, illetve amennyiben a fent hivatkozott személyek bármelyikével szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szankcióval járó megállapítást tesz, úgy a megállapítással érintett személyt és közeli hozzátartozóit a megállapítástól számított 5 éves időtartamra tiltsák el mindennemű közhatalmi és közpénz felhasználásával összefüggő funkcióval járó tevékenység végzésétől.”   Dr. Fábián Zsolt
magánszemély
 
19. 2017. március 21.  „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg, hogy – a paksi atomerőmű két új reaktorblokkjának megépítéséről kötött magyar-orosz egyezmény 2014. januári aláírásakor bejelentett 12,5 milliárd eurón túl – további összegek kerüljenek kiadásra a blokkok megépítésével vagy a villamosenergia-rendszerbe való beillesztésével összefüggésben akár az állam, akár az új blokkok beruházója vagy üzemeltetője, akár a villamos rendszerirányító vagy a nagykereskedő részéről, akár saját forrásból, akár hitelfelvételből finanszírozva?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
 
20. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényben rögzítse: Magyarország területén nem épülhet olyan síkvidéki vízerőmű vagy hegyvidéki szivattyús-tározós erőmű, amelyet – akár csak közvetve – a nukleáris alapú áramtermelés időszakos feleslegének kiegyensúlyozására használnának?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
 
21. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés törvényi úton biztosítsa, hogy 2017. december 31-ét követően Magyarországon atomreaktor, egyéb nukleáris létesítmény, radioaktívhulladék-tároló csak abban az esetben üzemelhessen, ha az engedélyes az esetleges nukleáris baleset következtében fellépő károk teljes mértékben való megtérítéséhez elégséges biztosítással vagy más pénzügyi fedezettel rendelkezik?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
 
22. 2017. március 21. „Óhajtja-e Ön, hogy az Országgyűlés hozzon határozatot arról, hogy legkésőbb 2019. január 1-től kezdődően Magyarország végrehajtja a Németországban zajló „Energiafordulat” program – mindenekelőtt a nap- és szélenergia alapú áramtermelés állami segítséggel való felfuttatása – lépéseit úgy, hogy a program magyar változatának kidolgozásához a kormány a német kormánytól kér szakmai segítséget?” Dr. Jánossy András Péter
magánszemély
 
23. 2017. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon a jövőben új atomerőművi blokk ne épüljön?”  Ferenczi István magánszemély  
24. 2017. március 22. „Egyetért-e Ön azzal, hogy 2080 előtt üzembe helyezzenek Magyarországon atomerőművi blokkokat?”  Ferenczi István magánszemély  
25. 2017. március 23. „Egyetért-e Ön azzal, hogy új atomerőművi blokk csak akkor kaphasson létesítési engedélyt, ha az azzal együttesen számított magyarországi teljes villamosenergia-termelő kapacitás legalább egyharmada megújuló energiaforrás hasznosításával működik?” Deák Roland magánszemély  
26. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy a hazai minimálbér rövidtávon az európaihoz igazodjon, hogy itthon tarthassuk és hazahívhassuk gyermekeinket, unokáinkat?” Dr. Bene Gábor magánszemély  
27. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy várólista helyett személyre szabottan, hazai innovatív szuper-kórházakban gyógykezeljék a rászorulókat?” Dr. Bene Gábor magánszemély  
28. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy a fogyasztókat állami vagy szövetkező hazai mintagazdaságok, olyan minőségbiztosított élelmiszerekkel lássák el megfizethető áron, melyek a változatos táplálkozás mellet az egészség hosszútávú fönntartását is szolgálják?” Dr. Bene Gábor magánszemély  
29. 2017. március 27. „Akarja-e, hogy pl. az olimpia és minden jelentősebb közpénz-beruházás kapcsán az ellenzék és a civil-szervezetek széleskörű ellenőrzési jogot kapjanak és álláspontjuk mindenki számára - a közmédiában is elérhetően -, megjelenhessen?” Dr. Bene Gábor magánszemély  

 

Utolsó módosítás dátuma: 2017.03.28.